Trung tâm ?ào t?o K? toán IQ xin kính chào quý khách. C?m ?n quý khách hàng ?ã ghé tham website c?a chúng tôi. Kính chúc quý khách hàng An Khang Th?nh V??ng!
Liên hệ
Danh mục dịch vụ

Đào tạo kế toán

THÔNG TIN KHÓA HỌC

THÔNG TIN KHÓA HỌC

THÔNG TIN KHÓA HỌCThông tin các khóa học kế toán thực tế

Dịch vụ kế toán

DỊCH VỤ KẾ TOÁN THUẾ TRỌN GÓI. HOTLINE: 0904.222079

DỊCH VỤ KẾ TOÁN THUẾ TRỌN GÓI. HOTLINE: 0904.222079

DỊCH VỤ KẾ TOÁN THUẾ TRỌN GÓI. HOTLINE: 0904.222079DỊCH VỤ KẾ TOÁN THUẾ TỐT NHẤT

Hỗ trợ trực tuyến

Liên kết

Quảng cáo

Hỗ trợ từ xa
KẾT CẤU TÀI KHOẢN KẾ TOÁNKẾT CẤU TÀI KHOẢN KẾ TOÁN
8.766233766233810153

KẾT CẤU TÀI KHOẢN KẾ TOÁN

KẾT CẤU TÀI KHOẢN KẾ TOÁN

I/ Đối tượng kế toán :

1 . Tài sản :

Là tất cả các nguồn lực kinh tế mà đơn vị nắm giữ, sử dụng cho hoạt động của đơn vị thỏa mãn đồng thời các điều kiện sau :

- Đơn vị có nắm giữ và sử dụng trong thời gian dài.

- Có chi phí xác định.

- Chắc chắn thu được lợi ích trong tương lai từ việc sử dụng các nguồn lực này.

- Căn cứ vào thời gian đầu tư, sử dụng và thu hồi tài sản được chia làm hai loại : Tài sản ngắn hạn và Tài sản dài hạn :

+ Tài sản ngắn hạn là tài sản có giá trị thu hồi trong vòng 1 năm.

+ Tài sản dài hạn là tài sản được đầu tư có thời gian sử dụng và thu hồi trên 1 năm.

2 . Nguồn vốn :

- Là quan hệ tài chính mà thông qua đó đơn vị có thể khai thác, huy động một số tiền nhất định để đầu tư tài sản. Nguồn vốn của đơn vị cho biết tài sản của doanh nghiệp do đâu mà có.

- Toàn bộ tài sản của doanh nghiệp hình thành từ hai nguồn đó là nguồn vốn chủ sở hữu và nợ phải trả.

*Cuối kỳ kế toán :

Số dư đầu kỳ bên nợ = Số dư bên có

Số phát sinh trong kỳ bên nợ = Số phát sinh trong kỳ bên có

Số dư cuối kỳ bên nợ = Số dư cuối kỳ bên có

 

II/ Kết cấu cơ bản của TK kế toán

Tin tức liên quan

KẾT CẤU TÀI KHOẢN KẾ TOÁN (20/09/2019)

KẾT CẤU TÀI KHOẢN KẾ TOÁN
KẾT CẤU TÀI KHOẢN KẾ TOÁN

QUY ĐỊNH VỀ HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ (09/11/2018)

QUY ĐỊNH VỀ HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ

XÁC ĐỊNH CHI PHÍ NGHỈ MÁT CHO CBNV ĐƯỢC TRỪ NĂM 2018 (31/07/2018)

XÁC ĐỊNH CHI PHÍ NGHỈ MÁT CHO CBNV ĐƯỢC TRỪ NĂM 2018
XÁC ĐỊNH CHI PHÍ NGHỈ MÁT CHO CBNV ĐƯỢC TRỪ NĂM 2018

THÔNG TƯ 25/2018/TT-BTC (14/06/2018)

THÔNG TƯ 25/2018/TT-BTC
THÔNG TƯ 25/2018/TT-BTC sửa đổi, bổ sung TT78/2014

THÔNG BÁO L?CH LÀM VI?C N?M 2018 (22/02/2018)

THÔNG BÁO L?CH LÀM VI?C N?M 2018

THÔNG BÁO CHUY?N ??A ?I?M - C? S? VI?T TRÌ (06/02/2018)

THÔNG BÁO CHUY?N ??A ?I?M - C? S? VI?T TRÌ

C?P GI?Y CH?NG NH?N M?I (15/03/2018)

C?P GI?Y CH?NG NH?N M?I

TÓM TẮT NHỮNG ĐIỂM MỚI CỦA CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN 2015 - THÔNG TƯ 200/2014 (30/01/2015)

TÓM TẮT NHỮNG ĐIỂM MỚI CỦA CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN 2015 - THÔNG TƯ 200/2014

ĐÀO TẠO KẾ TOÁN - DỊCH VỤ KẾ TOÁN, KIỂM TOÁN CHUYÊN NGHIỆP (16/12/2014)

ĐÀO TẠO KẾ TOÁN - DỊCH VỤ KẾ TOÁN, KIỂM TOÁN CHUYÊN NGHIỆP

THÔNG TƯ 151/2014/TT-BTC (05/11/2014)

THÔNG TƯ 151/2014/TT-BTC
THÔNG TƯ 151/2014

Trang đang được tải.
Xin vui lòng chờ trong giây lát!
Dịch vụ kế toán
Cung hỷ phát tài
Đào tạo kế toán
Vạn sự như ý