Trung tâm ?ào t?o K? toán IQ xin kính chào quý khách. C?m ?n quý khách hàng ?ã ghé tham website c?a chúng tôi. Kính chúc quý khách hàng An Khang Th?nh V??ng!
Liên hệ
Danh mục dịch vụ

Đào tạo kế toán

THÔNG TIN KHÓA HỌC

THÔNG TIN KHÓA HỌC

THÔNG TIN KHÓA HỌCThông tin các khóa học kế toán thực tế

Dịch vụ kế toán

DỊCH VỤ KẾ TOÁN THUẾ TRỌN GÓI. HOTLINE: 0904.222079

DỊCH VỤ KẾ TOÁN THUẾ TRỌN GÓI. HOTLINE: 0904.222079

DỊCH VỤ KẾ TOÁN THUẾ TRỌN GÓI. HOTLINE: 0904.222079DỊCH VỤ KẾ TOÁN THUẾ TỐT NHẤT

Hỗ trợ trực tuyến

Liên kết

Quảng cáo

Hỗ trợ từ xa
XÁC ĐỊNH CHI PHÍ NGHỈ MÁT CHO CBNV ĐƯỢC TRỪ NĂM 2018XÁC ĐỊNH CHI PHÍ NGHỈ MÁT CHO CBNV ĐƯỢC TRỪ NĂM 2018
8.766233766233810153

XÁC ĐỊNH CHI PHÍ NGHỈ MÁT CHO CBNV ĐƯỢC TRỪ NĂM 2018

XÁC ĐỊNH CHI PHÍ NGHỈ MÁT CHO CBNV ĐƯỢC TRỪ NĂM 2018

XÁC ĐỊNH CHI PHÍ NGHỈ MÁT CHO CBNV ĐƯỢC TRỪ NĂM 2018

Xác định chi phí nghỉ mát cho nhân viên được trừ năm 2018
Thời điểm này là thời điểm mà rất nhiều đơn vị doanh nghiệp tổ chức kỳ nghỉ mát cho công ty. Đồng nghĩa với đó là kế toán cũng phải thực hiện ghi nhận hợp lý theo yêu cầu của giám đốc về các khoản chi phí. Vậy cách xác định chi phí nghỉ mát cho nhân viên được trừ? TRUNG TÂM ĐÀO TẠO KẾ TOÁN IQ chia sẻ các điều kế toán cần lưu ý
Xác định chi phí nghỉ mát cho nhân viên được trừ
1. Thuế TNDN
+ Điều 6 của TT 119/2014/TT¬-BTC có hiệu lực từ 1/9/2014
+ Điều 1 chương I của TT 151/2014/TT-¬BTC có hiệu lực từ ngày 15/11/2014.
+ Điều 4 của thông tư 96/2015/TT¬-BTC hiệu lực ngày 6/8/2015
“Khoản chi có tính chất phúc lợi chi trực tiếp cho người lao động như: chi đám hiếu, hỷ của bản thân và gia đình người lao động; chi nghỉ mát, chi hỗ trợ điều trị; chi hỗ trợ bổ sung kiến thức học tập tại cơ sở đào tạo; chi hỗ trợ gia đình người lao động bị ảnh hưởng bởi thiên tai, địch họa, tai nạn, ốm đau; chi khen thưởng con của người lao động có thành tích tốt trong học tập; chi hỗ trợ chi phí đi lại ngày lễ, tết cho người lao động; chi bảo hiểm tai nạn, bảo hiểm sức khỏe, bảo hiểm tự nguyện khác cho người lao động (trừ khoản chi mua bảo hiểm nhân thọ cho người lao động hướng dẫn tại điểm 2.6, bảo hiểm hưu trí tự nguyện cho người lao động hướng dẫn tại điểm 2.11 Điều này) và những khoản chi có tính chất phúc lợi khác. Tổng số chi có tính chất phúc lợi nêu trên không quá 01 tháng lương bình quân thực tế thực hiện trong năm tính thuế của doanh nghiệp.”
– Việc xác định 01 tháng lương bình quân thực tế thực hiện trong năm tính thuế của doanh nghiệp được xác định bằng quỹ tiền lương thực hiện trong năm chia (:) 12 tháng. Trường hợp doanh nghiệp hoạt động không đủ 12 tháng thì: Việc xác định 01 tháng lương bình quân thực tế thực hiện trong năm tính thuế được xác định bằng quỹ tiền lương thực hiện trong năm chia (:) số tháng thực tế hoạt động trong năm.
– Quỹ tiền lương thực hiện là tổng số tiền lương thực tế đã chi trả của năm quyết toán đó đến thời hạn cuối cùng nộp hồ sơ quyết toán theo quy định (không bao gồm số tiền trích lập quỹ dự phòng tiền lương của năm trước chi trong năm quyết toán thuế).
– Các khoản chi khác mang tính chất đặc thù, phù hợp theo từng ngành nghề, lĩnh vực theo văn bản hướng dẫn của Bộ Tài chính.
Căn cứ theo các quy định trên thì khoản chi phí nghỉ mát được tính vào chi phí được trừ và tổng mức chi các khoản có tính chất phúc lợi chi trực tiếp cho người lao động không quá 01 tháng lương bình quân thực tế thực hiện trong năm tính thuế của doanh nghiệp. Áp dụng cho kỳ tính thuế TNDN năm 2016 trở đi. Những khoản chi này phải đầy đủ hóa đơn chứng từ theo quy định của pháp luật.
b. Thuế GTGT
Theo Công văn 4005/TCT-CS ngày 29/09/2015 của Tổng cục thuế gửi Cục Thuế các Tỉnh, Thành.
“Căn cứ các hướng dẫn trên, trường hợp doanh nghiệp có khoản chi phúc lợi mà người lao động được thụ hưởng trực tiếp thì khoản chi đó được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế đối với khoản chi có tính chất phúc lợi cho người lao động nếu có đầy đủ hóa đơn chứng từ và tổng số chi không quá 01 tháng lương bình quân thực tế thực hiện trong năm tính thuế theo quy định, đồng thời doanh nghiệp được khấu trừ thuế GTGT đối với những khoản chi phúc lợi tương ứng với khoản tiền được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế nêu trên nếu đáp ứng được các điều kiện về khấu trừ theo quy định.”
Như vậy, Chi phí mà công ty tổ chức cho nhân viên đi nghỉ mát du lịch được tính được trừ khi tính thuế TNDN và được khấu trừ thuế GTGT. Kế toán cần tập hợp đầy đủ chứng từ hợp lý, hợp lệ.
c. Thuế TNCN
Căn cứ theo Thông tư 111/2013/TT-BTC tại Điều 2, Khoản 2, Điểm đ quy định về thu nhập chịu thuế như sau:
“đ.3.2) Khoản chi dịch vụ khác phục vụ cho cá nhân trong hoạt động chăm sóc sức khoẻ, vui chơi, giải trí thẩm mỹ… nếu nội dung chi trả ghi rõ tên cá nhân được hưởng. Trường hợp nội dung chi trả phí dịch vụ không ghi tên cá nhân được hưởng mà chi chung cho tập thể người lao động thì không tính vào thu nhập chịu thuế.”
Căn cứ theo quy định trên, trường hợp công ty tổ chức tham quan du lịch, nghỉ mát cho cán bộ công nhân viên:
+ Nếu chi trả ghi rõ tên cá nhân được hưởng hoặc chi bằng tiền mặt cho cá nhân thì tính vào thu nhập chịu thuế của cá nhân.
+ Nếu khoản chi phí tham quan du lịch khi chi trả không ghi tên cá nhân được hưởng mà chi chung cho tập thể cán bộ công nhân viên chi phí tham quan du lịch, nghỉ mát thì không tính vào thu nhập chịu thuế
>>>>. Trên đây là toàn bộ 3 sắc thuế về các chi phí nghỉ mát mà kế toán cần lưu ý để xác định chi phí được trừ. Thông thường thì phần chi phí nghỉ mát cho nhân viên sẽ chiếm gần 1 tháng phúc lợi đối với các doanh nghiệp vừa và nhỏ cho nên Kế toán hết sức lưu ý đối với các khoản phúc lợi ĐÃ PHÁT SINH để ghi nhận cho hơp lý và khoản chi này
Bên cạnh đó là khoản chi cho người lao động không tham gia chuyến đi du lịch mà công ty sẽ trả bằng tiền mặt thì sẽ phải tính thuế TNCN.

Tin tức liên quan

KẾT CẤU TÀI KHOẢN KẾ TOÁN (20/09/2019)

KẾT CẤU TÀI KHOẢN KẾ TOÁN
KẾT CẤU TÀI KHOẢN KẾ TOÁN

QUY ĐỊNH VỀ HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ (09/11/2018)

QUY ĐỊNH VỀ HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ

XÁC ĐỊNH CHI PHÍ NGHỈ MÁT CHO CBNV ĐƯỢC TRỪ NĂM 2018 (31/07/2018)

XÁC ĐỊNH CHI PHÍ NGHỈ MÁT CHO CBNV ĐƯỢC TRỪ NĂM 2018
XÁC ĐỊNH CHI PHÍ NGHỈ MÁT CHO CBNV ĐƯỢC TRỪ NĂM 2018

THÔNG TƯ 25/2018/TT-BTC (14/06/2018)

THÔNG TƯ 25/2018/TT-BTC
THÔNG TƯ 25/2018/TT-BTC sửa đổi, bổ sung TT78/2014

THÔNG BÁO L?CH LÀM VI?C N?M 2018 (22/02/2018)

THÔNG BÁO L?CH LÀM VI?C N?M 2018

THÔNG BÁO CHUY?N ??A ?I?M - C? S? VI?T TRÌ (06/02/2018)

THÔNG BÁO CHUY?N ??A ?I?M - C? S? VI?T TRÌ

C?P GI?Y CH?NG NH?N M?I (15/03/2018)

C?P GI?Y CH?NG NH?N M?I

TÓM TẮT NHỮNG ĐIỂM MỚI CỦA CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN 2015 - THÔNG TƯ 200/2014 (30/01/2015)

TÓM TẮT NHỮNG ĐIỂM MỚI CỦA CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN 2015 - THÔNG TƯ 200/2014

ĐÀO TẠO KẾ TOÁN - DỊCH VỤ KẾ TOÁN, KIỂM TOÁN CHUYÊN NGHIỆP (16/12/2014)

ĐÀO TẠO KẾ TOÁN - DỊCH VỤ KẾ TOÁN, KIỂM TOÁN CHUYÊN NGHIỆP

THÔNG TƯ 151/2014/TT-BTC (05/11/2014)

THÔNG TƯ 151/2014/TT-BTC
THÔNG TƯ 151/2014

Trang đang được tải.
Xin vui lòng chờ trong giây lát!
Dịch vụ kế toán
Cung hỷ phát tài
Đào tạo kế toán
Vạn sự như ý